De opleidingsacademie van een verzekeringsbedrijf

De opleidingsacademie van een verzekeringsbedrijf krijgt de opdracht om haar interne dienstverlening aan te passen aan gewijzigd beleid. De opleidingsacademie moet zichzelf slimmer organiseren in relatie tot interne partijen die nieuwe agenda’s voeren voortkomend uit het gewijzigde beleid. Mirjam heeft de opdracht gekregen om het management van de academie te ondersteunen en te begeleiden bij het ontwikkelen van een strategie en een bijbehorende implementatieaanpak.

Onderdeel van de begeleiding was het managementteam van de academie te helpen inzicht te krijgen in de competenties en disciplines die zij in huis hebben en nodig hebben. De consequenties onder ogen te zien van gewijzigde interne klantwensen, de opdracht die daar bij past en er naar te handelen.

Het effect was dat het management van de academie meer stakeholder bewust is gaan acteren. Er is gedebatteerd over speerpunten, waarmee focus is aangebracht. Vijf meerjarenambities zijn gedefinieerd op basis waarvan de strategie is geformuleerd. Vervolgens zijn de vijf ambities opgesplitst in diverse projecten. Elk managementlid heeft meerdere projecten geadopteerd, waardoor lange termijn betrokkenheid, op individueel- en teamniveau, werd geborgd.

Het resultaat was dat de strategie en de bijbehorende inrichtingsaanpak door de Raad van Bestuur is goedgekeurd. Tevens is door de Raad van Bestuur besloten de werkwijze van Mirjam op aanpalende afdelingen toe te passen die met een vergelijkbaar organisatievraagstuk geconfronteerd werden.