Een zakelijk dienstverlener en installatiebedrijf

Een zakelijk dienstverlener wil dat het installatiebedrijf, dat voorkeursleverancier is voor onderhoud aan een aantal datacenters, haar dienstverlening ontwikkelt. Doel is dat de technisch beheerders – in dienst van de zakelijk dienstverlener – naar tevredenheid worden ontzorgd. In het verlengde daarvan dat de gebruikers van het pand en het facilitair management tevreden zijn.

De opdracht van Mirjam was om, aan de hand van een reeks interviews, verschillende opvattingen ‘op te halen’ over de formele en de informele samenwerking. Bestaande patronen bloot te leggen die belemmerend werkten op het denken en doen. Het advies van Mirjam was om de hefboom voor de verandering te typeren als ‘co-productie’. Het advies werd overgenomen. Vervolgens heeft Mirjam een programma ontwikkeld waarin het inrichten van co-productie centraal stond. 

In samenwerking met de contractmanagers van beide partijen zijn casussen voorbereid die typerend waren voor de bestaande situatie. Lokale datacenterteams bestaan uit medewerkers van beide organisaties. Tijdens bijeenkomsten op de diverse datacenterlocaties is, aan de hand van de casussen, gedebatteerd over het invulling geven aan de gewenste co-productie. Eindverantwoordelijken voor de datacenters en de contractmanagers hebben de uitkomsten gebruikt om samen concrete oplossingen te genereren en toe te passen. Mirjam heeft deze bijeenkomsten voorbereid en begeleid.

Het werken met casussen is een methode die wordt ingezet wanneer het nodig is om op praktische wijze te reflecteren op het eigen handelen en het onderling handelen. Om meer te weten te komen over het waarom ervan en hoe het anders c.q. beter had gekund. Een dergelijke reflectiemethode helpt om op het spoor te komen van het denken en doen rondom formele en informele samenwerking. De nieuwe co-productiepraktijk kwam door deze aanpak tastbaar tot leven en is gaandeweg toegepast. Resultaat was dat het contract met de installateur is verlengd.