Samenwerking aanpakken

Contractimplementatie gaat over het creëren en afspreken van kaders die transparant, werkbaar, haalbaar en relevant zijn voor alle betrokkenen in de contractketen. Twee praktijkcasussen waarin de werkwijze van Mirjam wordt beschreven.

Een installatiebedrijf en een dienstverlener in de communicatie sector

Een technisch dienstverlener en een datacenter