Een installatiebedrijf en een dienstverlener in de communicatie sector

Het prestatiecontract is afgesloten en moet geïmplementeerd worden. Het installatiebedrijf is voorkeursleverancier rondom één van de kernactiviteiten van een communicatiedienstverlener. Beide partijen hechten er waarde aan dat de implementatie snel en adequaat verloopt. Betrokkenen in dienst van de communicatie dienstverlener moeten werkzaamheden gaan loslaten en vertrouwen gaan krijgen in het installatiebedrijf. Het installatiebedrijf moet vertrouwen gaan opbouwen door te laten zien wat het kan. De rol die Mirjam heeft is om namens contractpartijen te functioneren als ‘Haarlemmerolie’  tussen beide organisaties, zodat de samenwerking de gewenste invulling krijgt.

Kritische slaagindicatoren die Mirjam samen met betrokkenen heeft gerealiseerd:

  1. gemaakte afspraken zijn door alle betrokkenen erkend en worden toegepast in de praktijk;
  2. betrokkenen vertonen gedrag waaruit blijkt dat zij stimuleren dat het installatiebedrijf haar prestatieopdracht kan uitvoeren en de communicatiedienstverlener continuïteit kan garanderen;
  3. governance functioneert dusdanig dat gedeelde ambities bereikt kunnen worden, met name de ambitie dat beheerkosten dalen;
  4. de wijze waarop het KPI-dashboard is ingevuld voegt dusdanig waarde toe, dat doelstellingen die in het prestatiecontract zijn vastgelegd behaald kunnen worden.