Een technisch dienstverlener en een datacenter

Het contract is geïmplementeerd. De technisch dienstverlener is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van datacenters. De context en de relatie zijn complex. In beide organisaties spelen reorganisaties af. Volledige outsourcing ligt op de loer. Een kans voor sommigen en een bedreiging voor anderen. Na ruim anderhalf jaar blijkt dat samenwerking tussen betrokken partijen en prestaties te wensen over laten. De rol van Mirjam start met het analyseren van de situatie aan de hand van een serie interviews. Het speelveld inzichtelijk maken en organisatieontwikkeling op de diverse datacenter-locaties richting te geven. Vervolgens de ontwikkeling te begeleiden. Het gewenste resultaat is dat her-implementatie naar tevredenheid van contractpartijen gerealiseerd wordt, zodat de continuïteit van de relatie en die van de datacenters veilig gesteld wordt.

Nadat de analyse is uitgevoerd werkt Mirjam aan de hand van de volgende stappen:

  1. aanleveren van heldere probleemdefinities op diverse samenwerkingsniveaus, onderbouwd door factoren die inzichtelijk maken wat de situatie in stand houdt;
  2. in kaart brengen van mogelijke verbeteringen in o.a. administratieve processen, communicatiestructuren en competenties die typisch zijn voor een datacenter omgeving;
  3. begeleiden van de verbetering van de dienstverlening in samenwerking met contractmanagement, operationeel leidinggevenden aan onderhoud, beheer en projecten en betrokkenen werkzaam bij de financieel dienstverlener.  
  4. implementatie van de verbeteringen blijvend evalueren totdat de performance van de installateur zichtbaar is gestegen.