Verandering organiseren

Veranderen is geen doel op zich. Het managen van een transformatie is een vak. Vier praktijkcasussen waarin de werkwijze van Mirjam wordt beschreven.

Van drie stichtingen naar één stichting

Een holding en haar BV’s stappen over op shared services

Een veranderaanpak voor een adviesbureau