Een holding en haar BV’s stappen over op shared services

De strategische agenda is om de inkoop van opleidingen te centraliseren en opleidingsadministraties te standaardiseren. Met deze agenda kosten te besparen op capaciteit en een kwaliteitsslag te maken door administratie en organisatie rondom trainingen en opleidingen in een shared service centrum (SSC) onder te brengen. 

Mirjam springt op een rijdende trein. Het SSC Training en Opleidingen is al gestart. De teamleider heeft te weinig resources en het team ontbreekt het aan de nodige competenties. In de rol van projectleider en organisatiecoach was Mirjam verantwoordelijk voor het op gang brengen, begeleiden en bewaken van discussie, planvorming en besluitvorming tussen alle betrokken partijen. Tussen de BV’s en de NV, binnen de diverse BV’s waar de grootste transitie moest gaan plaatsvinden en op teamniveau. De BV’s stonden aan de vooravond van de uitdaging om lokale inkoop van opleidingen en opleidingsadministratie in eigen beheer los te laten. Mirjam reist door het hele land, van BV naar BV, om inzicht te brengen, inzicht te halen en vertrouwen op te bouwen in het SSC. 

Mirjam bouwt bruggen met en tussen diverse centraal georganiseerde disciplines waar het SSC team voor het functioneren van afhankelijk is. Het resultaat was dat werkprocessen en procedures zijn beschreven en ingericht in samenwerking met de centrale afdelingen ICT, inkoop, financiën en HRM. Het SSC team Trainingen en Opleidingen is uitgebreid en voorzien van de resources die nodig waren. De BV’s hebben inkoop van opleidingen en administratie van opleidingen overgeheveld naar het SSC.