Een veranderaanpak voor een adviesbureau

Een adviesbureau heeft onlangs haar missie en kernactiviteiten opnieuw geformuleerd. Het bureau heeft een reactieve identiteit en wil van dat imago af. Een eilandencultuur waardoor kansen in de markt gemist of niet gezien worden.

De opdracht was om samen met de manager HR een veranderaanpak te ontwikkelen en te schrijven. Een transitie ‘roadmap’ waarmee klantgerichte vaardigheden en grondhouding op afdelingsniveau gereorganiseerd kon worden. Van reactief naar pro-actief.  Van eilanden naar kruisbestuiving. Er was een behoefte aan een praktische veranderaanpak.

Het resultaat was dat het directieteam, waar de HR manager onderdeel van uitmaakte, het plan heeft omarmd en de implementatie op eigen kracht kon uitvoeren.