Dienstverlening ontwikkelen

Dienstverlening is niet tastbaar. Je kunt het niet bezitten. Je kunt geen voorraad dienstverlening aanleggen. De essentie van dienstverlening draait om de beleving van de kwaliteit ervan. De ontvanger ziet, ervaart en consumeert de dienstverlening via interacties.

Mirjams opdrachtgevers herkennen zich in de volgende situaties en zoeken daarbij haar hulp:

  1. “Het zijn van een dienstverleningsorganisatie is een strategische keuze. Wij willen onze dienstverlening ontwikkelen, zodat we op de economische ladder een stap vooruit kunnen zetten.” 
  2. “In de serie van activiteiten waarlangs onze dienstverlening ontstaat bevinden zich ‘moments of truth‘ en ‘moments of opportunity’. Wij willen deze momenten beter in kaart krijgen en er op acteren.” 
  3. “Om dienstverleningsprocessen te ontwikkelen is het nodig om disciplines en kennis in uw organisatie te verbinden. Mirjam noemt dat slimmer werken. U wilt dat uw organisatie slimmer gaat werken.” 

Zoekt u oplossingen? Neem contact op met Mirjam om haar ervaring en oplossingen in te zetten.

Lees praktijkcasussen