Moments of truth

In bijna alle momenten waarop klantcontact plaatsvindt ligt de kans besloten om dienstverlening te evalueren en te genereren. Wanneer uw medewerkers werkelijk bewust zijn van deze momenten dan kunnen zij slagvaardig hun aandeel in de dienstverlening demonstreren. Dat is goud waard. Op alle niveaus worden bewust en onbewust zogenaamde visitekaartjes uitgedeeld en ontvangen.

Mirjam helpt bij het in kaart brengen en hanteerbaar maken van de ‘moments of truth’. Momenten van waarheid zijn momenten waarop uw dienstverlening daadwerkelijk zichtbaar is. In die momenten van zichtbaarheid zitten kansen om te ontginnen. Levert uw organisatie een onderscheidend dienstenniveau? Maakt uw organisatie afgesproken SLA’s waar of wilt u een stapje verder dan het huidige niveau? Mirjam kan u daarbij helpen. Neem contact op met Mirjam om haar ervaring en oplossingen in te zetten.