Slimmer werken

Slimmer werken gaat over flexibel organiseren en dynamisch werken. Slimmer werken gaat over het organiseren van betrokkenheid, het delen van kennis, stakeholders managen en co-creatie.

Uw klant ontvangt gedurende het dienstverleningsproces allerlei ‘boodschappen’ die aan de beleving rondom de dienstverlening invulling geven. Slimmer werken gaat over het ontwikkelen van competenties die zich richten op dit interactieve deel. Vertrekpunt is het definiëren van de gewenste kwaliteit en gewenste uitkomst.

Slimmer werken is geen doel op zich. De vraag om hierbij te helpen komt meestal voort uit een ingewikkeld praktijkvraagstuk dat impact heeft op financiële resultaten. Bijvoorbeeld de wijze waarop uren geregistreerd worden, besluiten genomen worden of overlegstructuren functioneren. De noodzaak om slimmer te werken kan ook voortkomen uit een directe klantbehoefte. Bijvoorbeeld om prioriteiten te verleggen of kosten te besparen. Mirjam helpt bij het inventariseren van kennis, vaardigheden en gedrag dat nodig is, de gap te duiden en bij het ontwikkelen van een leercultuur zodat slimmer werken geoefend kan worden. Herkent u de behoefte aan slimmer werken? Neem dan contact op met Mirjam om haar ervaring en oplossingen in te zetten.