Dienstverlening ontwikkelen

Een business unit van een technisch dienstverlener

“In 2010 realiseerde ik mij dat de organisatie, waar ik verantwoordelijk voor ben, toe was aan een nieuwe stap. Een stap die moest leiden naar een grotere mate van onderscheidend vermogen, grotere klanttevredenheid en een groei in financieel resultaat. Door de beperkte kennis die ik had van dit soort ontwikkeltrajecten heb ik Mirjam van Drimmelen direct betrokken bij de opstart van het proces. Ik had vaker met Mirjam samengewerkt en heb haar altijd gewaardeerd om haar openheid, doortastendheid en doelgerichtheid. Het vermogen om, ook tijdens het proces, met een frisse kijk, objectief naar de case te kijken en van daaruit gezamenlijk, step by step, doelen te formuleren en te bereiken.”

“De voornaamste taak van Mirjam in het traject was het bedenken en uitzetten van de lijn waarlangs het ontwikkeltraject vorm moest krijgen en het betrekken en begeleiden van de  teamleden in hun bijdrage. Tevens was haar rol tijdens de bijeenkomsten het bewaken van het proces en de progressie. De wijze waarop Mirjam het team meenam in de trektocht naar het formuleren en bereiken van nieuwe doelstellingen heeft geleid tot een grote betrokkenheid van het team. Door haar aanpak weet zij mensen te laten presteren boven hun eigen verwachting.

Het resultaat van de bijeenkomsten die door Mirjam werden georganiseerd, heeft geleid tot een duidelijke visie op het organisatieonderdeel. Dit leidde vervolgens tot bewuste keuzes met betrekking tot klanten en markten. Tevens hebben we een set van concrete, compacte, verbeteracties geformuleerd die na implementatie de opmaat vormen naar een volgende stap in het ontwikkelproces, namelijk teamvorming en het ontwikkelen van competenties die aansluiten bij de geformuleerde visie.”
Wichard Bakelaar, regiomanager KSW Amsterdam Cofely West Nederland BV.

“Binnen Cofely West Nederland bestond de behoefte om voor een van de onderdelen de groeistrategie voor de komende jaren vast te stellen en uit te diepen. Mirjam heeft ons met verfrissende ideeën en invalshoeken begeleid in dit traject. De eerste sessie staat nog steeds als enorm leuke ervaring in mijn geheugen gegrift, doordat we compleet verrast waren door haar aanpak. De combinatie van praktische theoretische modellen en scherpe analyses als feedback op onze input heeft er toe geleid dat de afdeling een concrete strategie heeft uitgewerkt. Via heldere en meetbare acties wordt deze ook daadwerkelijk geïmplementeerd.”
Jan Seiwald, Business Unit Manager Cofely West Nederland BV.

De opleidingsacademie van een verzekeringsbedrijf

“Mirjam is een doelgericht en deskundig adviseur en coach. Ze heeft me ondersteund bij een intern verandertraject en een complex project waarbij kennis en klantcontact heel belangrijk zijn, beide in sterk politieke omgevingen. Met oog voor de betrokken medewerkers zet ze een gedegen traject uit, dat ze met veel plezier en politiek gevoel begeleid. Een gedreven, warme persoon, die een grote toegevoegde waarde levert bij veranderingen en betrokkenen gedurende het traject coacht om het beste uit henzelf te halen.”
Elvira Nijhof, Manager Opleidingscentrum SVB

Een HR afdeling van een sociale werkvoorziening

“Mijn vraagstelling was: ontwikkel een plan van aanpak waarmee verwachtingen van het lijnmanagement t.a.v. HR-dienstverlening in kaart gebracht kunnen worden. Op basis daarvan wilde ik richtlijnen laten ontwikkelen waarmee ingespeeld kan worden op de verwachtingen van interne klanten op diverse niveaus. De toegevoegde waarde van Mirjam in de rol van sparringpartner is dat ze goed luistert en snel de situatie kan analyseren door in ‘mijn’ huid te kruipen. Vervolgens heeft ze geholpen om ideeën die ik had te vertalen naar een concrete aanpak. Ze was hierin succesvol omdat ze de juiste kritische vragen stelde en op een zakelijke, reflecterende wijze met mij heeft samengewerkt.”
Patricia Breshamer, Hoofd HR van UW Holding.