Samenwerking aanpakken

Het succes van samenwerking tussen partijen wordt voor een groot deel bepaald door een realistische business case en heldere communicatie. Samenwerken gaat over het afspreken van en het sturen op kaders die transparant, werkbaar, haalbaar en relevant zijn voor alle betrokkenen in de samenwerkingsketen.

Mirjams opdrachtgever kan de klant zijn die ontzorgd wil worden of de leverancier en subcontractors die ‘ontzorgen’. Bij voorkeur acteert Mirjam namens alle betrokken partijen. Dat maakt haar onpartijdig en belangeloos. Mirjams opdrachtgevers herkennen zich in de volgende situaties en zoeken daarbij haar hulp:

  1. “Wij willen voorafgaand aan het sluiten van een contract onze governance behoeften stevig op het netvlies hebben om gedoe gedurende de samenwerking te voorkomen.”
  2. “Wij willen een succesvolle en effectieve implementatie realiseren op het afgesproken samenwerkingsniveau, met als doel risico’s gedurende de contractperiode te minimaliseren en de relatie te maximaliseren.”
  3. “Het onderling vertrouwen tussen betrokken partijen is door veranderde omstandigheden niet op orde of moet hersteld worden. De samenwerkingsketen functioneert niet efficiënt.”
  4. “Het fundament onder de samenwerking staat. De implementatiefase is voorbij. Contractpartners willen de huidige samenwerking verlengen of gedeelde ambities intensiveren zodat een duurzame kansrijke strategische fit ontstaat.” 

Zoekt u oplossingen? Neem contact op met Mirjam om haar ervaring en oplossingen in te zetten.

Lees praktijkcasussen