Hard versus zacht

De praktijk is vaak weerbarstig. Het beoordelen van de toegevoegde waarde van de ander is een subjectief proces. Het topje van de ijsberg kunnen we meten. Te meten zijn prestaties of inspanningen die zich laten vertalen in concrete, tastbare en zichtbare resultaten. Dat is de bovenstroom. De te kwantificeren harde kant. Een duurzame strategische fit realiseren vraagt om inzicht in de nuttige en nutteloze effecten van bestaande samenwerkingsindicatoren.

Overtuigingen, waarden, gedrag en emoties voeden de beleving van presentaties of inspanningen. Dat is de onderstroom. De subjectieve praktijk vindt plaats onder het wateroppervlak en laat zich lastig meten. De onderstroom is vele malen krachtiger dan de bovenstroom. Wanneer in de onderstroom een tegenbeweging ontstaat dan wankelt de samenwerkingsovereenkomst.

Het rapporteren op (subjectieve) indicatoren is vaak een tijdrovende en contraproductieve bezigheid. Herkent u in uw eigen omgeving dat de zogenaamde zachte kant relaties tussen partijen kan maken of breken?  Wilt u meer inzicht in wederzijdse verwachtingen, zodat u en uw klant duurzame strategische successen kunnen behalen?  Neem contact op met Mirjam om haar ervaring en oplossingen in te zetten.