Keten efficiency

Interne partijen kunnen onderdeel uitmaken van complexe ketens ver buiten de organisatiegrenzen. Daadkrachtige regievoering op de bijdrage van uw organisatie aan ketens waarin uw medewerkers een schakel zijn, bevordert de efficiency van uw dienstverlening.

Een keten is een serie van activiteiten. Elke schakel is een partij. Een partij kan bestaan uit één persoon of meerdere personen. Elke activiteitenschakel in de keten doet er toe. De kwaliteit van de relaties die een schakel in uw organisatie aangaat, bepaalt in hoge mate de toegevoegde waarde van uw onderneming. Op alle niveaus binnen  en buiten uw organisaties. Tussen organisaties en tussen organisatieonderdelen. Een aaneenschakeling van efficiencyresultaten. Met andere woorden: ketenefficiency gaat over de mate van doelmatigheid (tijd, inspanning, geld, middelen) waarmee uw organisatie bijdraagt aan de keten. 

Mirjams expertise helpt om de efficiencyresultaten van uw organisatie te bevorderen. Dat doet zij door samen met betrokken partijen de processen waar uw unit, afdeling of team verantwoordelijk voor is te doorgronden. Het doel is dat zwakke schakels in het proces óf voorkomen óf aangepakt kunnen worden. Resultaat is dat voor partijen duidelijk wordt wie voor wat verantwoordelijk is in de keten en wat van elkaar verwacht mag worden zodat gedeelde ambities bereikt worden. Wilt u dat resultaat bereiken? Neem contact op met Mirjam om haar ervaring en oplossingen in te zetten.