Leiderschap

Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Gedreven door context, ervaringen en ontmoetingen. Om leiderschap te tonen is het vaak een opgave om belangen los te laten, waarden te vinden en te dienen waarmee harten en hoofden geraakt kunnen worden. Een proces dat vaak onder de waterlijn start en dat gebaat kan zijn bij reflectie in de vorm van (team) coaching.

Reflecteren op het eigen handelen is een continue proces. In de rol van sparringpartner of coach helpt Mirjam om managementvraagstukken invulling te geven. Zij werkt samen met partners die leiderschapsprogramma’s voor uw organisatie kunnen ontwikkelen en begeleiden.

Bent u op zoek naar een sparringspartner of een programma dat leiderschap in uw organisatie stimuleert? Neem contact op met Mirjam om haar ervaring en oplossingen in te zetten.