Organisatieleren

Een kleine of grote verandering kan een aanjager zijn van onrust in dagelijkse routines. Organisatieleren gaat over het bewust worden van het waarom van het oude gedrag. Het (h)erkennen van de wijzigingen in de omstandigheden en op basis daarvan afwegen of een aanpassing gewenst is. Nieuw gedrag leren raakt aan het omgaan met emoties. Leren is voor sommigen een feest en voor anderen een trauma. Het werpt obstakels op die voortkomen uit persoonlijke ervaringen.

Organisatieleren raakt ook aan kennis waar mensen macht aan ontleend hebben. Wanneer kennis en vaardigheden van een medewerker er niet meer toe doen door de verandering of juist nodig zijn, maakt dat een groot verschil in hoe een medewerker zich opstelt tijdens de transformatie.

Het samenspel tussen de manager en de ambachtsman, expert, professional is niet te onderschatten. Samen onderzoeken zij de grenzen van de gewenste verandering. Samen verkennen zij de complexiteit van het speelveld en vertalen dit naar passende spelregels. Herkent u dit krachtenveld? Benut u het potentieel van uw team op de juiste wijze om waarde toe te voegen? Neem contact op met Mirjam om haar ervaring en oplossingen in te zetten.