Home

Op gedreven, betrokken en ondernemende wijze help ik bestuurders, directies, managers en hun team(s) met het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde voor hun klanten. Hoe? Door samen met hen:

  • Focus aan te brengen op onderlinge communicatie en op een verbindende manier van samenwerken.     
  • Verticale en horizontale processen in samenhang te leren zien, zodat de belofte die de organisatie aan ‘de voorkant’  doet, ondersteund door de ‘achterkant’, professioneel wordt gerealiseerd.          
  • Te werken aan teamontwikkeling en de samenwerking tussen teams.
  • Complexe verander- en cultuurvraagstukken effectief te organiseren.
  • MD-programma’s en leerprogramma’s voor professionals te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.
  • Samenwerkingsverbanden met externe partijen te verkennen, in te richten en te ontwikkelen aan de hand van de methode begripp.

Waardecreatie

Wat ik echt belangrijk vind, is dat mensen die met elkaar samenwerken succesvol zijn. Organisaties verder te helpen in de verandering die ze voor zich zien. Om dat te bereiken is het belangrijk dat de aandacht uitgaat naar wat zich binnen de context van lokale werkpraktijken afspeelt en in relatie tot het netwerk. Op waarderende wijze eigen kracht aanspreken. Samen betekenis geven aan rollen en verantwoordelijkheid. Zo creëer je betrokkenheid, eigenaarschap en resultaat.

Mijn overtuiging is dat wanneer organisaties – of onderdelen van organisaties – de handen ineen slaan, werkprocessen binnen en over de grenzen van afdelingen, teams en organisaties heen worden verbeterd. Concreet is de opbrengst dat kwaliteit verbetert, eilanden en silo’s vervagen, kosten verlagen, risico’s verminderen en bovenal ruimte ontstaat voor vooruitgang. Dat effect drijft mij.

Aanpak

Met krachtige procesbegeleiding en een pragmatische werkwijze ondersteun ik. De aanpak die daaruit volgt kenmerkt zich door gedegenheid en zakelijke creativiteit. Ik kruip in de huid van betrokken organisaties of organisatieonderdelen. Ik denk in kansen, samenhang en context. Ik werk klantgericht en combineer daadkrachtig inhoudelijke, procedurele en procesmatige kennis en ervaring, zodat ik betrouwbaar de regie kan voeren op de opdracht die mij is toevertrouwd.

Succes

De basis van mijn succes is een direct gevolg van de wijze waarop ik de brugfunctie tussen partijen uitoefen. Tussen organisaties en tussen organisatieonderdelen. Als klankbord en verbinder tussen directies,  management, vaklieden en professionals begeleid ik organisaties een stap vooruit te zetten bij het vergroten van hun toegevoegde waarde.

Voorbeelden van opdrachten die Mirjam doet en meer weten over haar aanpak?  Klik hier

Weten wat anderen zeggen over Mirjam van Drimmelen Consultancy? Klik hier